Home » Politieke partijen » Nederlandse Volks-Unie » Gemeenteraadsverkiezingen 2002 in Rotterdam

Gemeenteraadsverkiezingen 2002 in Rotterdam

In Rotterdam doen zowel de Nederlandse Volksunie (NVU) als de Nieuwe Nationale Partij (NNP) mee. Bovendien kandideert de NNP ook in de deelraad Feijenoord. Beide partijen blijken hierbij in hoge mate een beroep te doen op voormalige leden van de CP’86.

De Nederlandse Volksunie

Ed Polman

De lijst van de NVU bestaat uit vier namen. Constant Kusters, Ed Polman, Lodewijk Faber en Maurice Krommenhoek. Kusters en Faber komen uit Arnhem. Meer informatie over hen is in die paragraaf te vinden. Polman en Krommenhoek zijn Rotterdammers. Ed Polman is al bijna tien jaar actief in de Rotterdamse Skinhead-scene en wordt inmiddels gezien als leider van de nazi-Skinheads uit die stad. Politiek gezien zocht Polman zijn heil oorspronkelijk bij de Rotterdamse afdeling van het ANS, die begin jaren 90 in de CP’86 actief was. Polman was ANS-Gruppenführer. In 1998 was Polman lijsttrekker voor de CP’86 in Vlaardingen. De CP’86 was op dat moment verworden tot een neonazistische skinheadbende uit de regio-Rotterdam. Na de scheuring van de CP’86 en het verbod van die partij dook hij op bij de NVU. In 1999 speelde Polman nog een opvallende rol bij de Provinciale Staten- verkiezingen. Hij zamelde, betaald, handtekeningen in voor de CD van Janmaat. Een partij die hij al jarenlang verfoeide. Zelf zette hij ook een ondersteunende handtekening.

Maurice Krommenhoek tussen Filip de Winter en Wim Vreeswijk

De afgelopen jaren is Polman met name actief in de Skinhead-scene als bezoeker van concerten en als drummer van de nazi-band “Landstorm”. Daarnaast bezocht hij af en toe een NVU-bijeenkomst. Verder was hij met enige regelmaat bij nazistische demonstraties in Duitsland aanwezig.
Polmans contacten met Duitsland leidden ertoe dat hij betrokken raakte bij het onderduiken van Michael Krick in Nederland. Krick was op de vlucht voor justitie in Duitsland en probeerde uit hun handen te blijven door de grens over te steken. De eerste maanden van zijn verblijf zat Krick in de buurt van Rotterdam en werd zeer regelmatig in de buurt van Polman gesignaleerd.
Behalve kandidaat is Polman natuurlijk ook ondersteuner van de lijst. Ook zijn vriendin, Sandy Couwelaers, zet haar handtekening. De nummer vier op de lijst is Maurice Krommenhoek. Krommenhoek maakte een bijzondere carrière binnen extreem-rechts. Eind 1999 dook hij op bij het Nederlands Blok en werd daar actief. Hij richtte een afdeling Rotterdam op en organiseerde erg veel folderacties. Enkele maanden later stapte hij over naar de NVU. Een opmerkelijke stap, gezien zijn succes bij het Nederlands Blok en de grote ideologische verschillen tussen de twee partijen.
Toch voelde Krommenhoek zich al snel thuis bij de NVU en deed regelmatig mee aan acties van de partij en raakte al snel betrokken bij het hogere kader. Ook vond hij aansluiting bij de ANS-kern binnen de NVU. Tijdens een Hess-herdenking in het Limburgse Echt gaf hij een interview aan een regionaal televisiestation. De uitspraken die hij deed leidden tot vervolging en een veroordeling tot twee weken cel.

Ondersteuners

De ondersteuners van de NVU-lijst in Rotterdam zijn voor een groot deel afkomstig uit de CP’86.
Martin Mosterd is een van hen. De laatste jaren was hij met name actief voor de Belgische Vikingjeugd. Ook heeft hij een duidelijke belangstelling voor Belgen die in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de Duitse bezetter vochten. Hij bezoekt een bijeenkomst van hen en gaf geld.
Een andere ondersteuner, Raymond Wegh, werd in 1996 gearresteerd toen hij op weg was naar een verboden Hess-herdenking in Duitsland.

De Nieuwe Nationale Partij

Florens van der Kooi

De NNP doet zowel voor de Rotterdamse gemeenteraad, als voor de deelraad-Feijenoord mee aan de verkiezingen. Opvallend is dat, evenals de NVU, de NNP voor haar kandidaten en ondersteuners put uit de bak met voormalige CP’86-leden. De NNP doet haar uiterste best om niet als opvolger van deze partij gezien te worden, maar lijkt bij haar kandidaten-keuze niet om de verboden partij heen te kunnen.

De top vijf van de kandidatenlijst is een opmerkelijke mix met Florens van der Kooi als lijsttrekker. Van der Kooi is een nieuw licht aan het NNP-firmament. Hij is een goed spreker en is kort geleden partij-voorzitter geworden. Van der Kooi vervangt de vorige voorzitter Ruitenberg, die op moest stappen omdat hij te weinig voor de partij deed en bovendien een risicofactor was, als oud-voorzitter van de CP’86.

Jan Teijn
Jan Teijn

De nummer twee, Jan Teijn, is heel wat minder onbesproken dan de lijsttrekker. Begin jaren 90 was hij actief in de CD onder Janmaat. In 1994 werd hij zowel in de Rotterdamse raad als in de deelgemeente Feijenoord gekozen en nam hij zitting in de raad. Vanwege zijn onbehouwen optreden typeerde burgemeester Jan Teijn ooit als “gemankeerde Gabber” en dat was niet voor niks. Teijn maakte onder andere furore door tijdens een spreekbeurt in de Rotterdamse raad zijn T-shirt uit te trekken en in zijn blote buik verder te praten. Ook kreeg hij ooit ruzie met een zwerver die voor het raam van zijn fractiekamer stond. Teijn sprong uit het raam en mishandelde de man. Door zijn “activistische” instelling dreef Teijn steeds meer in de richting van de CP’86, voor wie Martijn Freling in de gemeenteraad zat. In 1996 maakte Teijn de overstap en werd lid van de CP’86. Eind van dat jaar scheurde de partij en bleef Teijn de kring Rotterdam trouw. Hij werd tweede secretaris van de partij en bleef lid tot het bittere einde.
Wanneer de partij na de scheuring verzandt in een extremistische groep gewelddadige Rotterdamse neo-nazi’s die de partij naar het graf helpen, onder het gebruik van grote hoeveelheden drank en drugs, blijft Teijn actief. In 1997 doet hij een vergeefse poging om de CP’86 en de NVU samen te brengen.

Bert Heidekamp

Hij is in die tijd een regelmatig bezoeker van nazistische acties, onder andere een demonstratie voor eerherstel van de Vlaamse Waffen-SS in Antwerpen.
Hij probeert in 1998 herkozen te worden in de raad en in de deelraad van Feijenoord, maar trekt onvoldoende stemmen. Wanneer eind 1998 de CP’86 verboden wordt is Teijn nog steeds bestuurslid. Om eventuele vervelende consequenties te omzeilen, houden Teijn en zijn mede- bestuurslid Stewart Mordaunt een nep-vergadering waarin zij de partij ontbinden. Dit gebeurt echter niet rechtsgeldig en de partij wordt alsnog door de rechtbank verboden. Vlak voor het verbod kiest Teijn eieren voor zijn geld en zegt tegen het Rotterdams Dagblad “ik wil niets meer te maken hebben met dat stelletje malloten”. Nummer drie van de lijst is Bert Heidekamp. De 63-jarige Heidekamp wordt midden jaren 90 actief bij de CD. Dat duurt niet lang, want in 1998 staat hij kandidaat voor de Volksnationalisten Nederland (VNN) in Rotterdam en Zwijndrecht. Hij wordt echter niet gekozen. Wanneer de VNN haar naam verandert in NNP, verandert Heidekamp mee en staat hij kandidaat in Breda namens de partij. Tegelijkertijd heeft hij ook nog affiniteit met de CD en zet voor deze partij tweemaal een handtekening. Zijn hart blijft echter bij de NNP liggen en in december 2000 wordt hij penningmeester voor deze partij en nu dus kandidaat.

Gerard de Wit

Nummer vier is de Delftse taxi-chauffeur Gerard de Wit. Net als Heidekamp begon De Wit bij de CD en stapte via de VNN over naar de NNP. Voor zowel VNN, als NNP was De Wit bestuurslid. Momenteel is hij secretaris van de NNP. Wanneer De Wit namens de VNN deelneemt aan de raadsverkiezingen in 1998 is hij actief bij allerhande propaganda-acties. Hij bestormt met een groep VNN-ers een tentenkamp met asielzoekers, poogt een bijeenkomst van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) te verstoren en vraagt een vergunning aan om bij het hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst voor de deur te demonstreren.

Kennelijk probeert hij momenteel op eenzelfde manier aandacht te krijgen. Bij het congres van Leefbaar Nederland, waar Pim Fortuyn tot lijsttrekker werd gekozen, stond De Wit voor de deur pamfletten uit te delen. De pamfletten bevatten een stemadvies van de NNP voor Fortuyn.

De nummer vijf van de lijst is Marcel Hoogstra. Hoogstra is de grote man achter de schermen van de NNP. Voorheen was hij actief in de CP’86 en de Ku Klux Klan in Nederland. Momenteel gaat al zijn politieke energie in de NNP zitten.
In 1992 richt Hoogstra de Ku Klux Klan in Nederland op, een schimmige organisatie, die verder nooit echt uit de verf is gekomen. In 1994 wordt Hoogstra gekozen tot raadslid voor de CP’86 in Spijkenisse. Dit werk kan hem niet echt boeien, want hij verschijnt zelden of nooit. Hoogstra interesseert zich meer voor beveiliging. Naast een eigen security-bedrijf is hij nauw betrokken bij de Nationalistische Veiligheidsdienst, de organisatie die bijeenkomsten van de CP’86 moet beschermen.
Wanneer de CP’86 scheurt raakt Hoogstra betrokken bij het voortzetten van die partij in de VNN en wordt bestuurslid. Wanneer de VNN overgaat in de NNP, verhuist Hoogstra mee, maar neemt geen bestuursfunctie in. Hiermee hoopt hij een eventueel proces wegens voortzetting van de inmiddels verboden CP’86 te omzeilen. Wel neemt Hoogstra alle touwtjes strak in handen. Alle partij-communicatie verloopt via hem en hij is hoofdredacteur van het partijblad.

Andere bekenden op de kandidatenlijst zijn:
– De penningmeester van de NNP-kring Rotterdam, Gabriël Dima;
– Hans Koorengevel, afkomstig uit de CP’86;
– Ex-kandidaat van de VNN in 1998, Chris Schippers;
– Corry Roos, die oorspronkelijk de nummer drie van de NNP in Delft zou zijn. De partij heeft daar echter van verkiezingsdeelname afgezien. Ze woont samen met Gerard de Wit.
– Roel Kleinstra, ex-lijsttrekker van de VNN in Feijenoord. In 1997 deed hij mee met een VNN-demonstratie bij het Grenshospitium in Amsterdam.
– Ton ten Wolde is waarschijnlijk een bekende van Jan Teijn uit diens CP’86-tijd. Toen de CP’86 in het najaar van 1996 op een partijcongres definitief koos voor een nazistische koers werd de zaal gehuurd op naam van “Ten Wolde”. Zijn postbus werd vervolgens gebruikt door die partij en in 1998 was Ten Wolde kandidaat voor de CP’86 in Rotterdam en Feijenoord.
– Dennis de Laat uit Helvoirt (Brabant) is sinds 1999 actief bij de NNP en al geruime tijd contactpersoon voor de regio zuid.
– Jean Paul van Gool werd in 1996 gearresteerd bij een verboden CP’86-demonstratie in Rotterdam.

NNP-leden Janny Bom-Jurgens en Tammo Koolhof op het Leefbaar Nederland-congres van 25 november 2001

Opmerkelijk afwezig is Tammo Koolhof, een oudgediende binnen extreemrechts in Rotterdam. In 1990 was hij al kandidaat bij de Rotterdamse CD. In 1994 wordt hij bestuurslid van de Rotterdamse CD-kring en in 1997 voorzitter. In de periode 1995-1996 geeft hij ƒ 11.500,- aan de partij. In de periode 1994-1998 is hij deelraadslid in IJsselmonde.
Begin 2000, wanneer de CD dood en begraven is, duikt Koolhof op bij de NNP en wordt contactpersoon van de afdeling Rotterdam. Dat Koolhof niet op de lijst staat is dus opvallend. Nog opvallender is dat hij wel een andere lijst ondersteunt. Hij zette zijn handtekening voor de kandidatenlijst van Leefbaar Rotterdam onder leiding van Fortuyn.

Ondersteuners

De 39 ondersteuners van de kandidatenlijst zijn voor een deel oude bekenden. Zo hebben zeven van een CP’86-verleden.
Verder tekende ook Ben van der Kooi, al twee jaar actief voor de partij. Zo schreef hij bijvoorbeeld een positief stuk over de FPÖ in het partijblad.

NNP in Feijenoord

De kandidatenlijst voor de deelraad Feijenoord komt in grote lijnen overeen met de stedelijke lijst. Op de eerste plaats staat wederom Jan Teijn, op de tweede plaats Florens van der Kooi. Twee stedelijke kandidaten, waaronder Dennis de Laat, staan niet op de lijst. De kandidaat nummer drie, John Verseput, was een opmerkelijke verschijning. Hij zou volgens partijbronnen een ex-VVD’er zijn. Hij is echter inmiddels geschrapt van de kandidatenlijst.

Over de ondertekenaars in Feijenoord is weinig te melden. Vier van hen hebben een CP’86 verleden en tekende voor die partij in 1998, toen die duidelijk een nazistische koers had ingezet. Een van hen is de vader van Jan Teijn.

Terug naar overzicht