Home » Politieke partijen » Nederlandse Volks-Unie » Gemeenteraadsverkiezingen 2002 in Arnhem

Gemeenteraadsverkiezingen 2002 in Arnhem

De Nederlands Volksunie doet in Arnhem mee met een lijst van drie kandidaten. Lijsttrekker is partij-voorzitter Constant Kusters. Op de tweede plaats staat Kusters’ jeugdvriend Lodewijk Faber en plaats drie wordt bezet door Kusters’ voetveeg Chris Smit.

Constant Kusters

Constant Kusters is lijsttrekker en voorzitter van de NVU. Begin jaren 90 was hij actief in de kring Arnhem van de CP’86. Na een mislukte gooi naar een raadszetel en een kortstondige overstap naar Janmaats CD, was Kusters bij geen van twee die partijen meer welkom. Hij richtte vervolgens enkele nieuwe organisaties en een partij (de Fundamentalistische Arbeiders Partij) op. In 1996 wist hij Joop Glimmerveen te bewegen tot een heroprichting van de Nederlandse Volksunie. In mei 2001 nam hij de NVU over en werd voorzitter. Glimmerveen haakte gefrustreerd af en de partij was van Kusters.

Kusters is in het verleden vaak gearresteerd wegens geweldpleging en mishandeling van (vermeende) politieke tegenstanders. Dat leverde hem diverse gevangenisstraffen op, waardoor hij in het afgelopen najaar nog vijf maanden in de cel zat. De laatste tijd is Kusters wat rustiger geworden en beperkt zich tot bezoekjes aan Duitse demonstraties, het toespreken van zaaltjes met gelijkgestemden en het organiseren van demonstraties. Hij kiest daarmee duidelijk voor een meer legale, meer “burgerlijke” koers voor de NVU.

Lodewijk Faber

Lodewijk Faber is een oude jeugdvriend van Constant Kusters en werd net als hij lid van de CP’86. Hij was een van de kernfiguren van de Arnhemse kring van die partij en werd bekend na een aantal mishandelingen en een veroordeling wegens wapenbezit. Hij zou rond 1996 de partij verlaten hebben.
In 2001 duikt Faber weer op bij de NVU en krijgt een actieve rol in de partij. Hij loopt alle partij-aktiviteiten af en bezoekt bijvoorbeeld ook een proces in Den Haag waar drie NVU-leden terecht staan die een Joodse begraafplaats hebben beklad.

Chris Smit

Chris Smit komt uit de Gabber-wereld en raakte in 1996 betrokken bij de nazi-scene in Nederland. Hij werd destijds gearresteerd bij een verboden demonstratie in Rotterdam en is sindsdien niet weg te slaan uit de omgeving van Kusters. Hij werd regelmatig gearresteerd bij extreemrechtse acties. Sinds anderhalf jaar is Smit zo vaak in Duitsland te vinden, dat vermoed wordt dat hij tegenwoordig bij onze oosterburen woont. Dat Smit nog steeds zo actief is voor Kusters is opmerkelijk. Enige tijd geleden bleek hij zijn voortanden kwijt te zijn geraakt. Volgens bronnen binnen de NVU zou Kusters deze er uit hebben geslagen. Vier jaar geleden deed Smit ook al een gooi naar het raadslidmaatschap in Arnhem namens de NVU.

Ondersteuners

De ondersteuners zijn voor het grootste deel oude bekenden, NVU- en ex-CP’86-leden en familie en vrienden van Kusters.

Een van hen is Christiaan Beumer, die begin jaren 90, samen met Kusters en Faber tot de kring Arnhem van de CP’86 behoorde. Hij stond destijds bekend als een zeer gewelddadige activist en noemde zichzelf een nationaal-socialistische Skinhead. In 1995 verliet hij de partij.
Ook Michiel Bos ondertekent de lijst. Hij was samen met Kusters oprichter van de kring Arnhem van de CP’86 en was langere tijd de voorzitter. In tegenstelling tot anderen bleef hij actief bij de CP’86, nadat Kusters die partij verlaten had. Dat hij in radicaliteit niet voor Kusters onder doet is echter ook al lang bekend. Zo demonstreerde Bos in 1997 mee met het nazistische Odal Aktiekomitee in Antwerpen, waarbij men om eerherstel voor de Waffen-SS vroeg. Zelfs in 1997 en 1998, toen de CP’86 definitief tot een nazistische splinter was verworden, was Bos nog actief bij deze partij. Tegelijkertijd dook Bos op bij Voorpost, toen deze organisatie overgenomen was door Marcel Rüter, die ook afkomstig is uit de kring Arnhem van de CP’86.
Bos was medio jaren 90 actief betrokken bij acties tegen linkse groepen en personen. Hij deed onderzoek naar hen en probeerde onder vele aliassen informatie bij hen los te krijgen. Ook was hij vaak bij demonstraties van links en extreem-rechts aanwezig om tegenstanders op de foto te zetten. In 1995 was hij actief betrokken bij een ernstige mishandeling van een antifascist in Rotterdam. Enkele maanden later werd hij in Zutphen gearresteerd bij de verstoring van een GroenLinks-congres. Twee jaar later is hij met andere rechts-extremisten aanwezig bij een poging om een congres van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) te verstoren. Verder hield Bos zich veel bezig met diverse vormen van telefoonterreur. Vier jaar geleden zette hij ook al een handtekening onder de lijst van Kusters.

Ook Jeffrey Faber, het broertje van Lodewijk, zet zijn handtekening. Jeffrey was op vijftienjarige leeftijd al CP’86-lid en verstoorde in 1995 een GroenLinks-congres in Zutphen.
Verder tekent Joh. Petit voor de lijst. Petit was in het verleden betrokken bij de CD en CP’86. Voor de CD was hij in 1992 voorzitter van het kringbestuur en in 1995 kandidaat. Vier jaar geleden tekende Petit ook al de lijst van de NVU.
J. Zurburg was lid van de CP’86. Hij werd door deze partij in 1994 (volgens eigen zeggen ongevraagd) op de kandidatenlijst voor de verkiezingen gezet. Zijn protest hiertegen leverde hem een royement op. Een jaar later dook hij op bij het Nederlands Blok. In 1998 ondersteunde hij de lijst van de Nederlandse Volksunie ook al.
Opmerkelijk is het grote aantal familieleden van Kusters op de ondersteuningslijst. Des te opmerkelijker, omdat Kusters zijn familie in zijn jeugd flink heeft geterroriseerd. Zozeer zelfs, dat het tot psychiatrische opname van Kusters heeft geleid.
Als eerste is de vader van Kusters ondersteuner. Dat is opvallend, aangezien de vader van Kusters in het verleden kranten heeft gedreigd met een kort geding. Hij eiste dat Constant Kusters voortaan Kusters jr. zou worden genoemd, omdat hij te vaak voor zijn zoon werd aangezien en niet met diens politieke opvattingen geassocieerd wilde worden. Ook de moeder van Kusters ondersteunt de lijst. Zij was begin jaren 90 lid van de CP’86 en tekende in 1998 ook al voor de NVU. Ook de zus van Kusters en haar man tekenen. De zus van Kusters, Lillian van Reem, was begin jaren 90 lid van de CP’86 en tekende al eerder de lijst van de NVU. Opmerkelijk is verder dat zij bevriend was met de huidige vriendin van Constant Kusters, die onlangs in opspraak kwam, omdat ze werkte voor de Militaire Inlichtingendienst (MID).

Terug naar overzicht