De vrienden van Moon

De dwarsverbanden die sommige mensen leggen kunnen soms verbazingwekkend zijn. Dat voorzitter Koetsier van de Verenigingskerk (Nederlandse tak van de Moonsekte) in februari spreker was op een partijbijeenkomst van de uiterst rechtse Nieuwe Nationale Partij (NNP) zal menigeen verbaasd hebben.  Als je naar het verleden van Wim Koetsier gaat kijken wordt het echter al iets minder opmerkelijk. Hij was immers jarenlang actief bij de CD, onder andere bij verkiezingen, maar ook als voorzitter van de Karel de Grote Stichting (Oost-Europa instituut CD) en als penningmeester van de Thomas Hobbes Stichting (Wetenschappelijk Bureau van de CD). Nu de CD nog maar zo weinig voorstelt richt deze belangrijkste Nederlandse Moonie zich wellicht op de NNP.

Wim Koetsier

Op 23 mei bezocht mevrouw Hak Ja Han Moon ons land en sprak een gezelschap van 500 gasten toe in het Kurhaus in Scheveningen. Zij is met haar man Sun Myung Moon de internationale leidster van de Moonsekte, een rechts-conservatieve sekte met veel te veel geld. Bij dit soort gelegenheden is het gebruikelijk dat de sekte een mailing de deur uit doet waarmee zij prominente Nederlanders aanschrijft om een steunbetuiging te krijgen. Ook dit jaar bleek dit weer succesvol, want zowel VVD-fractievoorzitter Hans Dijkstal als de rooms-katholieke Kardinaal Ad Simonis feliciteerde de “Ware Moeder” met haar aanwezigheid. Waarom zij zich zo kritiekloos aan steunbetuigingen aan deze omstreden sekte wagen is onduidelijk. Wellicht was de brief verstuurd door een van de vele schimmige dochterorganisaties van de Moonsekte met mooi klinkende namen zoals “Familiefederatie voor Wereldvrede en Unificatie” of wellicht zijn zij in verwarring gebracht door lieden als sir Edward Heath (ex-Tory-premier Groot Brittannië) of president Wahid van Indonesië die de wereldtour van mevrouw Moon openlijk aanprijzen? Laten we daar maar op hopen want als Dijkstal en Simonis echt sympathie voor de Moonies hebben is er toch iets goed mis.