Home » Organisaties » Consortium de Levensboom » Consortium De Levensboom

Consortium De Levensboom

Vanaf medio jaren zeventig wordt de villa van de weduwe Florrie Rost van Tonningen-Heubel in Velp een plek waar oude en jonge nazi’s zich verzamelen in huiskamerbijeenkomsten. Hieruit komt begin jaren tachtig Consortium De Levensboom voort. De organisatie is vanaf 1981 actief, maar krijgt pas in 1984 een officiële status in de vorm van een stichting.

Hans Janmaat, Rost van Tonningen en Wim Vreeswijk
Hans Janmaat, Rost van Tonningen en Wim Vreeswijk

Het Consortium vervaardigt propaganda en organiseert bijeenkomsten met een hoog nazi-gehalte. Men is in eerste instantie niet gericht op de politiek in Nederland, maar meer op het verspreiden van de nationaal-socialistische ideologie en het in stand houden van oude Germaanse riten. Naar gelang er meer jongeren bij de organisatie betrokken raken gaat de club zich wel steeds meer op de politiek richten. Begin jaren tachtig is de organisatie erg actief, daarna legt men zich voornamelijk toe op het verspreiden van boeken. Rost van Tonningen gaat zich dan meer toeleggen op haar partij Neerlands Herstel.

Momenteel laat het Consortium weinig van zich horen. Wel geeft men een grotendeels Duitstalig tijdschriftje uit waarin de weduwe haar boeken te koop aanbiedt.