Home » Politieke partijen » Nederlandse Volks-Unie » Comité Venray tegen AZC blijkt extreemrechts initiatief

Comité Venray tegen AZC blijkt extreemrechts initiatief

In september 2010 is comité Venray tegen AZC opgericht. Deze actiegroep richt zich tegen de komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Venray. Niet alles is hier wat het lijkt. De oprichters van het comité hanteren een geheime agenda. Ze zijn veel extremer dan ze zich voordoen.

AZC Nee pamflet

De voorgenomen komst van een asielzoekerscentrum (AZC) in Venray roept bij een deel van de lokale bevolking weerstand op. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van een actiegroep die in september kritische folders heeft verspreid, onder meer bij een middelbare school.

Deze actiegroep, die zichzelf ‘Comité Venray tegen AZC’ noemt, probeert tevens de publieke opinie te beïnvloeden. Via hun website, folder- en posteracties, door inbreng tijdens voorlichtingsavonden en in gesprekken met lokale politici, probeert het comité haar argumenten zo goed mogelijk voor het licht te brengen. Hun argumentatie varieert van het idee dat op de plaats waar het AZC staat gepland beter sociale huurwoningen kunnen verrijzen tot de wens “in een oorspronkelijke Nederlandse omgeving op te groeien.”

Extreemrechtse activisten

Florens van der Kooi (midden met bruine jas) op NVU demonstratie, 2008

De drijvende krachten achter dit comité hebben de kunst van het actievoeren stuk voor stuk geleerd bij nazistische en extreemrechtse actiegroepen. Tom van den Hoek (woordvoerder), Willem van Dijk en Florens van der Kooi zijn alle drie betrokken bij het comité. Ze schrijven en verspreiden de folders, onderhouden de website en voeren het woord. Tevens zijn ze allen actief op demonstraties en bijeenkomsten van de nazistische partij Nederlandse Volks-Unie (NVU) en de extreemrechtse actiegroep Voorpost.

Tom van den Hoek (rechtsachter) namens VNAB op NVU demonstratie, 2004

De oprichter en woordvoerder van het comité, Tom van den Hoek (1985), is een inwoner van Venray die sinds 2004 politiek actief is. Van den Hoek begon zijn politieke carrière bij het Verenigd Nederlands Arisch Broederschap (VNAB). Deze club, die in Ravenstein was gebaseerd, zette zich in “voor een blanke Nederlandse samenleving”. Hoewel verschillende leden van het VNAB een gewelddadig politiek verleden hebben heeft deze organisatie zich voornamelijk beziggehouden met het verspreiden van folders. Daarna ging de club al snel op in de nazistische Nederlandse Volks-Unie (NVU). Tom van den Hoek krijgt hier een functie als secretaris van de jongerenorganisatie van de partij, Germaanse Jeugd in Nederland (GJN). Van den Hoek is sindsdien bij tientallen nazistische bijeenkomsten en demonstraties in Nederland, Duitsland en België geweest.

Tom van den Hoek (rechts) op NVU demonstratie, oktober 2010

Een exemplarisch voorbeeld is een herdenking in 2007 in het Vlaamse Lommel. De organisatie Blood&Honour bracht hier op een begraafplaats 150 mensen bijeen om de gestorven SS’ers eervol te herdenken. “Leve het Groot Germaanse Rijk van de toekomst. Leve het nationaal-socialisme. Sieg Heil!” riep een van de sprekers Tom van den Hoek en de andere aanwezigen toe.

Tom van den Hoek wordt sinds drie jaar vergezeld door Willem van Dijk (1986) uit Deurne. Van Dijk is betrokken bij de Nationaal Socialistische Actie (NSA) en geregeld te zien op demonstraties van de NVU. Vanwege zijn kwaliteiten als Thai-bokser wordt hij door zijn vrienden ook Kung Fu Panda genoemd.

Willem van Dijk (rechts) op NVU demonstratie, oktober 2010

Een derde bekende rechtsextremist binnen het comité AZC Nee is de extreemrechtse veteraan Florens van der Kooi (1978). Deze Rotterdammer is bijna tien jaar actief bij verschillende extreemrechtse bewegingen. Als raadslid voor de Nieuwe Nationale Partij (NNP), spreker op scholingsbijeenkomsten van de NVU, medewerker van een extreemrechts radiostation en actieleider van Voorpost heeft hij veel politieke ervaring opgedaan. Momenteel richt hij zijn politieke energie vooral op zijn functie als landelijk actieleider van Voorpost. Daarnaast is hij in Venray actief voor AZC Nee.

Geheime agenda

Tom van den Hoek heeft altijd geprobeerd zoveel mogelijk invloed via zijn politieke activiteiten uit te oefenen. Naast actievoeren zoekt hij contact met volksvertegenwoordigers. In 2005 bestaan er interetnische spanningen in Venray. Minister Verdonk bezoekt de gemeente om zichzelf te informeren over de situatie. Van den Hoek is een van de geselecteerde jongeren om haar te informeren. Later dat jaar is Van den Hoek met Venrayse jongeren aanwezig bij een gesprek met Tweede Kamerleden in Den Haag over spanningen tussen allochtone en autochtone jongeren in Venray. Al met al weet Tom van den Hoek weinig in de melk te brokkelen en vervolgt hij zijn extreme politieke en compromisloze weg tot op de dag van vandaag. Hierin is hij wel pragmatischer geworden. Sinds 2008 is Tom van den Hoek zowel actief bij de nazistische NVU als bij het extreemrechtse Voorpost. Officieel willen deze organisaties niets met elkaar te maken hebben vanwege hun uiteenlopende wereldbeschouwingen, er is echter wel sprake van een overlap qua leden. Voorpost onderschrijft de nationaal-socialistische overtuiging van Tom van den Hoek niet, hij is echter wel welkom als activist. Mogelijk ziet Van den Hoek meer mogelijkheden om via Voorpost, met haar gematigder profiel, politieke doelen te verwezenlijken.

Florens van der Kooi (midden met hand aan spandoek) op Voorpost actie, 2008. Achter hem (in het midden) Tom van den Hoek

Begin 2010 voegt Willem van Dijk zich ook bij Voorpost en hier ontmoet hij opnieuw actieleider Florens van der Kooi, die recent nog lid was van de NVU. Samen geven zij comité Venray tegen AZC vorm. Hier maakt men gebruik van de strategie die Tom van den Hoek sinds 2008 via Voorpost hanteert. Speel in op maatschappelijke spanningen die passen in de uitwerking van je politieke wereldbeeld. Laat niet het achterste van je tong zien. Spreek niet openlijk over je nationaal-socialistische overtuiging, maar gebruik wél je kennis en ervaring die je in nazistische actiekringen opdoet. Vooralsnog heeft deze misleiding geleid tot de nodige media aandacht en enige sympathie bij de bevolking.