Home » Muziek » Black Metal

Black Metal

In februari 1997 komt  de plaat “Free to be chained” van de engelse punkband Active Minds uit. Op deze plaat staat een nummer “At war with satanists”. In eerste instantie doet de titel vermoeden dat het om een parodie gaat op de in black metal kringen bekende slogan ‘At war with society’. De uitleg bij de tekst geeft echter meer duidelijkheid. Active Minds zegt daarin dat Black Metal een erg agressieve uitstraling heeft. Deze agressie komt onder andere naar voren in de teksten van bands: deze gaan voornamelijk over sadistisch geweld, haat tegen de mensheid en het christendom. Wanneer de engelse media halverwege de jaren negentig ontdekken dat leden van de Death Metalband ‘Morbid Angel’ fascisten zijn is Active Minds dan ook niet verbaasd: “What do you expect from bands who spread such nihilistic crap?”.

Behalve de inhoud van de teksten is bij veel Black Metalbands de podiumact erg belangrijk: verkleedpartijen en sterke symboliek zorgen voor een demonische, agressieve en nihilistische uitstraling. Er zijn ook bands die deze agressieve, nihilistische houding in het dagelijks leven in de praktijk brengen en dat bijvoorbeeld vermengen met fascistische politiek. Het gevolg is dat er een nieuw muziekgebied ontstaat waar fascisten aanhang kunnen werven voor hun partijpolitiek.

Moord en geweld als status

Het is in Nederland verschillende keren voorgekomen dat jongeren graven vernielden als uiting van hun satanistische geloof. Op 25 mei 1999 vond in Arnhem een rechtszaak plaats die betrekking had op een groepje jongeren dat in 1997 diverse graven  in de omgeving had vernield en bovendien geprobeerd had om brand te stichten in een christelijke kapel. Ook gooide de groep diverse keren de ruiten van een kerk kapot. Tijdens de rechtszaak liet één van de hoofddaders weten dat hij spijt heeft van zijn daden maar zegt daarnaast dat de schending van heilige grond past binnen zijn satanistische geloof.

Op 19 augustus 1993 wordt in Noorwegen Kristian Vikernes gearresteerd op verdenking van moord op een linkse Metalfan en voor brandstichting in diverse kerken. Tijdens de rechtszitting zegt hij dat hij overtuigd paganist (heiden) en nationaalsocialist is. De rechtbank acht hem schuldig aan de moord op de Metalfan en aan drie brandstichtingen. Kristian Vikernes krijgt hiervoor een celstraf van 21 jaar. In de gevangenis verandert hij zijn naam in Varg Vikernes. Varg betekent wolf.

Varg Vikernes

Binnen de Black Metalscene speelt hij een belangrijke rol door zijn éénmansband Burzum. Vikernes maakt met een computer in de gevangenis muziek. Burzum is een publiekelijk geaccepteerde Black Metalband die openlijk verkocht wordt in allerlei platenwinkels, ondanks de obscure cd-hoesjes die versierd zijn met hakenkruizen. Varg Vikernes was ook één van de eerste Black Metaltypes die paganisme verbond met de nationaalsocialistische ideologie. Hij ziet overeenkomsten in de strijd tegen de christelijke en joodse religie en de ideologie van het nationaal socialisme.

Volgens Vikernes vecht hij als paganist tegen joden en christenen die het paganisme in Europa hebben onderdrukt. Als nationaalsocialist strijd hij tegen de “wereldoverheersing van de Joden”. Zijn commentaar op de holocaust laat duidelijk zien waar hij staat “The only thing I regret about the holocaust is that it is a lie”.
In Noorwegen is Varg Vikernes de leider geworden van het Heathen Front. Dit front combineert het nationaal socialisme met het paganisme en heeft afdelingen in diverse landen, waaronder in Nederland en Vlaanderen. Het Nederlands Heidens Front is een uiterst obscuur clubje, dat momenteel alleen op het Internet actief is. Opvallend is wel dat ze lange tijd hun website hadden op het domein van White Power World Wide. Daar werden onder andere stickers met de tekst “Wij hebben meer dan genoeg van judeo-christelijke “naastenliefde” (en ook van de Islam)” aangeboden.
Actiever is het in 1997 opgerichte Vlaams Heidens Front. Dit front heeft een eigen blad Kvasir” en verspreidt ronduit nazistische propaganda. Zo wordt de voorpagina van de website opgesierd met de in nazi-kringen veelgebruikte veertien woorden: “We must secure the existence of our people and a future for White children”.

Vikernes is niet de enige uit de Black Metalscene met een dode op zijn geweten. Op 29 april 1993 vermoordde de Duitse Jarl Flagg Nidhoegg (pseudoniem van Hendrik Möbus) samen met twee anderen een medescholier. Deze jongen was in zijn ogen te links en maakte zijn Black Metal band Absurd belachelijk. Daarom werd hij “opgeofferd”. Vijf dagen na de moord werd Nidhoegg gearresteerd. Op het moment van de moord was hij minderjarig en daarom wordt hij in 1994 veroordeeld tot maar acht jaar cel, waarvan hij er vijf uitzit. Later komt Nidhoegg in diverse interviews op de geweldadige moord terug. Hij zegt steevast dat hij wel vijf jaar cel voor deze moord over heeft gehad: het zien van angst in iemands ogen op het moment van de moord noemt hij een geweldige ervaring.
Nidhoegg is nog steeds drummer van de Duitse Black Metalband Absurd. Absurd is een bijna mythische band geworden in de Black Metalscene. Absurd combineert, net als Burzum, het paganisme met het nationaal socialisme. De band ziet in de verwerping van het jodendom en christendom de verwerping van de “schaapmentaliteit”,  het blindelings volgen van een geloof. Absurd wil dat mensen van zichzelf sterk worden om zo de weg naar een totalitaire macht in te slaan. Absurd stelt dan ook dat het nationaal socialisme in samenhang met satanisme en paganisme de ultieme weg is naar het grijpen van de totalitaire macht. Absurd roept op tot boycot van producten waarvan men weet dat ze door Joden vervaardigd zijn en Nidhoegg brengt de Hitlergroet tijdens concerten.
Nidhoegg vormt samen met zijn broer Ronald de leiding van het Deutsche Heidnische Front, de Duitse afdeling van Varg Vikernes’ Heidens Front. Ook deze Duitse afdeling streeft naar een raszuiver Groot-Duitsland, dat gebaseerd is op het recht van de sterkste.

Al deze activiteiten zorgden voor de nodige belangstelling, waaronder die uit de hoek van de Duitse overheid. In oktober 1999 werden op veertig plaatsen in Duitsland invallen gedaan, waarbij grote hoeveelheden neonazimateriaal werden gevonden. Nidhoegg is inmiddels ondergedoken en heeft aangekondigd in ballingschap te gaan leven.

Berzerker Records

Het platenlabel van Absurd heet Darker than Black Records. Dit label brengt platen van bands uit die allemaal uit de paganistisch/nationaalsocialistische hoek komen, zoals bijvoorbeeld Kristallnacht uit Frankrijk en Thor’s Hammer uit Polen. Deze bands gaan stevig te keer tegen Joden en immigranten. Zo zegt Kristallnacht in een interview dat zij aanhangers zijn van een Arische oorlog tegen Joden, communisten, homoseksuelen, buitenlanders en allen waarvan zij vinden dat zij niet in Frankrijk thuis horen. De bandleden zeggen aanhanger te zijn van Nietsches Übermensch-theorie. De Nederlandse distributeurs van Darker than Black Records in Nederland zijn Daimonion uit Schiedam en Berzerker Records uit Oegstgeest. Berzerker Records van Jasper Velzel neemt de verantwoording op zich voor de meest extremistische cd’s van Darker than Black Records. Darker than Black Records is zelf op haar beurt weer distributeur van Berzerker Records, maar ook van het fascistische Amerikaanse label Dungeons of Darkness. Dit label heeft on langs een verzamel-cd uitgebracht van nationaalsocialistische Black Metalbands. Bij de eerste 88 exemplaren ontvangt de besteller een zakje met zand dat afkomstig is uit Auschwitz.

Jasper Velzel

Terug naar Nederland. Berzerker Records uit Oegstgeest is de laatste tijd erg actief in de extreemrechtse muziekscene. De eerste cd die Berzerker Records op de markt bracht was een cd van de Poolse Black Metalband Lord of Evil. Ook deze band vermengt paganisme met het nationaal socialisme. Zelf omschrijven ze hun muziek als “Aryan War Black Metal, only for whites”. Lord of Evil heeft inmiddels haar naam aangepast aan haar ideologie: ze noemen zich nu “White Aryan Resistance, Heil Hitler” (WAR 88).

De tweede (met runentekens versierde) cd die wordt uitgebracht op Berzerker Records is van de Haagse éénmansband Welter. Welter beschrijft in een interview Adolf Hitler als “A very powerful and strong caracter. Also a master in giving speeches, also thanks to Goebles”. Volgens Welter stammen de op de cd afgebeelde runentekens uit de oudheid van Scandinavië en slaan ze niet op het hedendaags fascisme. Ook bij diverse andere gelegenheden distantieert Welter zich fel van extreemrechtse tendensen binnen de Black Metalwereld. Het uitbrengen van zijn cd op het gecombineerde Berzerker/Darker Than Black-label wekt dan ook de nodige verbazing. Niet in de laatste plaats bij radicale groepen binnen de Black Metal, die Welter inmiddels het leven zuur maken. De derde cd die Berzerker Records zou gaan uitbrengen was van de Russische band ROD. Op een flyer van Berzerker Records staat dat ROD “Totalit-aryan Heathen Metal” speelt en dat zij de nationaalsocialistische ideologie aanhangt. In een artikel in een extremistisch Black Metal blad wordt ROD echter zwart gemaakt als een band die met Joodse organisaties samenwerkt. Bovendien spelen twee “yellow narrow-minded Khazakhs” in de band. ROD zou volgens de schrijver van dit artikel geen nationaalsocialistische band zijn maar een goedkope commerciële band die niets met nationaal socialisme van doen heeft. Of dit de reden is geweest voor Berzerker Records om de cd te niet uit te brengen is onduidelijk. In plaats van ROD brengt Bezerker een cd van Heretic op de markt. Heretic is een Nederlandse Black Metalband uit de omgeving van Best. Zanger van de band is Thomas van Bragt, tevens maker van een pervers satanistisch blaadje “Satan’s Perversion ‘zine”. Dit blad staat vol met pornoplaatjes, interviews met fascistische bands en zieke grappen. Eén van de slachtoffers van deze grappen is Welter. Een foto van hem wordt op een foto van mensen in een concentratiekamp geplakt. Het onderschrift luidt: “In a series of Welter, the jewish punk loser”. Ook noemt het blad acht internetadressen, waar informatie over Holocaustontkenning is te vinden.
De vierde cd die Berzerker Records gaat uitgeven is een cd van een Nederlandse Black Metal band die Holocaust heet. In een interview met deze band zeggen de leden nationaalsocialist zijn en het heidendom aan te hangen. Ze noemen zichzelf “trendchrushing NS War Metal”. In hetzelfde blad verklaren ze dat ze contact hebben gelegd met iemand die vroeger bij de Waffen SS heeft gevochten en lid is geweest van de Hitler Jeugd. Het gaat hier zeer waarschijnlijk over Kees van Rijn. Holocaust heeft eerder al een cassette uitgebracht met de titel “Holocaust Revival”. Deze cassette wordt ook verspreid via Berzerker Records. Behalve een platenlabel is Berzerker Records ook een postorder waar muziek van diverse fascistische bands te koop wordt aangeboden. Een voorbeeld hiervan is de cd van de Nederlandse band Landstorm. Landstorm is gegroepeerd rond Ed Polman en Dave Blom, die beiden een lange geschiedenis hebben in CP’86, Actiefront Nationale Socialisten (ANS) en NVU. Landstorm is geen Black Metal, maar een zuivere naziskinband. Ditzelfde geldt voor een andere door Berzerker verkochte band: Iron Youth uit Griekenland.

Landstorm met links Ed Polman en naast hem Dave Blom

Tot Slot
Dit artikel over de contacten tussen de Black Metalscene en fascistische groepen is verre van compleet. Het is een subcultuur die zich over de hele wereld verspreidt. Er zijn veel verschil lende organisaties, bands, blaadjes die zich specifiek richten op Black Metal en de nazi-groepen daarbinnen. Wij willen met dit artikel slechts een tip van de sluier oplichten.
Wie denkt dat het slechts gaat om smakeloze podiumacts, heeft het mis. Black Metal is een miljoenenindustrie en diverse bands dringen af en toe door tot de bakken in de gewone platen zaak. Er zijn vanuit de Black Metalscene diverse contacten met serieuzere extreemrechtse bewegingen en organisaties. Muziek wordt daarbij als middel gebruikt om politieke propaganda te verspreiden.
Hoeveel fans gehoor geven aan deze extreemrechtse boodschappen valt moeilijk te zeggen. Het zou echter zeker niet de eerste keer zijn dat extreemrechts probeert via een subcultuur toegang te krijgen tot de hoofden van jonge mensen. De boven geschetste trends laten zien dat er ook in Nederland mogelijkheden bestaan.