Home » Publicaties » Merijn Oudenampsen

Merijn Oudenampsen

Filter

Publicaties

1 resultaten

The conservative embrace of progressive values

On the intellectual origins of the swing to the right in Dutch politics
Jaar:
2018
Taal:Aantal blz:
338
Soort Uitgave:
Beschrijving:

De observatie dat zich rond de eeuwwisseling een belangrijke breuk heeft voorgedaan
in de Nederlandse politieke cultuur wordt inmiddels tot de dooddoeners van het
publieke debat gerekend. Een land dat een imago koesterde als baken van tolerantie en
progressivisme ontwikkelde zich in kort tijdsbestek tot de Europese voorhoede van de
politieke wederopleving van nationalisme en anti-immigratiesentiment. De bliksemsnelle
opkomst en dramatische moord van Pim Fortuyn in 2002 leidde tot een
verbluffende verkiezingsoverwinning van zijn partij, de Lijst Pim Fortuyn (LPF). Uit het
niets werd het de tweede partij van het land, met zeventien procent van de stemmen, in
wat algemeen bekend is komen te staan als de Fortuyn-revolte. Sindsdien zijn identiteit,
immigratie en law and order de dominante thema’s van het publieke debat. Het vormde
de aanvang van de Nederlandse culture wars, een strijdterrein waarin conservatieve
voorstanders van een strenger immigratie- en integratiebeleid de degens kruisten met
prudente progressieven.
De vraag die centraal staat in dit boek is hoe deze verschuiving begrepen kan
worden in ideologische zin.

Bijzonderheden: Achterin boek een Nederlandstalige toelichting