Home » Publicaties » kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid

kenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid - KSGV

Filter

Publicaties

1 resultaten

Rechtsomkeer

Rechtsextreme Opvattingen Bij Leerlingen Van Middelbare Scholen
Uitgever:ISBN:
90-263-0602-4
Jaar:
1983
Taal:Aantal blz:
223
Soort Uitgave:
Beschrijving:

Er zijn nogal wat aanwijzingen dat de politieke opvattingen van jongeren de laatste jaren naar rechts trekken. In dit boek wordt de omvang van dit verschijnsel nagegaan. Hiervoor zijn de gegevens gebruikt van een onderzoek bij 4.800 leerlingen uit de hoogste klassen van vijftien middelbare scholen. De auteurs geven eerst een overzicht van de ontwikkelingen in de partijvoorkeur van jongeren, zoals die blijken uit verkiezingsgegevens van de laatste twintig jaar. Na een bespreking van de theorieën over conservatisme, autoritarisme, etnocentrisme, racisme en rechtsextremisme wordt een overzicht gegeven hoe deze opvattingen zich bij de scholieren concretiseren. Vervolgens wordt ingegaan op de kenmerkende opvattingen van rechtse tot rechtsextreme scholieren, in welke mate deze opvattingen in al hun schakeringen voorkomen en hoe deze zijn geordend. De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan de achtergronden van rechtse en rechtsextreme opvattingen onder scholieren. Uitvoerig wordt daarbij ingegaan op de invloeden van de ouders en de verschillen tussen jongens en meisjes. Het grote onderscheid tussen jongens en meisjes in rechtsextreme opvattingen is een van de opmerkelijkste resultaten van het onderzoek. Het ‘nieuwe’ rechtsextremisme wordt daarom gesitueerd als een effect van de economische crisis, de daardoor geactiveerde etnische vooroordelen en de veranderde opvattingen over de relatie tussen mannen en vrouwen.