Home » Publicaties » C.S. van Praag

C.S. van Praag

Filter

Publicaties

1 resultaten
Publicatie

Stemmen op de Centrumpartij

de opkomst van de anti-vreemdelingen partijen in Nederland
Uitgever:Jaar:
1983
Taal:Aantal blz:
113
Soort Uitgave:
Beschrijving:
Studie, tot stand gekomen in samenwerking met het Sociaal Cultureel Planbureau, waarin de aanhang van de Centrumpartij op beweegredenen wordt onderzocht. Na hoofdstukjes over de vreemdelingenhaat als politiek verschijnsel in Frankrijk, de Bondsrepubliek en Groot Brittannië vanaf 1950 wordt de historie in Nederland vanaf ca. 1953 belicht, de CP inbegrepen. Vervolgens wordt het C.P.-elektoraat geanalyseerd van 1977-1982, met speciale aandacht voor “het geval Almere”. De konklusie van de twee onderzoekers is vooral, dat er nog te weinig gegevens voorliggen om een éénduidig verband tussen CP en vreemdelingenhaat te leggen: één van beide acht het “diffuus” (algeheel) protest doorslaggevender. Een niet geheel bevredigend, goed leesbaar boek.