Home » Verkiezingen » Verkiezingen 2014 » Amsterdam: Verkiezingen 2014

Amsterdam: Verkiezingen 2014

Zoals gebruikelijk wordt de Amsterdamse kiezer onthaalt op een bombardement aan kandidatenlijsten. Allerlei splinterpartijtjes doen een gooi naar de kennelijk felbegeerde raadszetel. De teller staat dit jaar op maar liefst 27 partijen.

Homodiscriminatie
Delano Felter (1967) lijkt kansloos met zijn eenmanslijst De Republikeinse Politieke Partij. Vooral omdat hij in het liberale Amsterdam vier jaar geleden menig wenkbrauw deed fronsen met zijn warrige uitspraken tegen homoseksualiteit. Hij werd door de lokale TV geïnterviewd als lijsttrekker. Veel mensen waren hierdoor gekwetst en ze deden aangifte. Zijn toenmalige partij royeerde hem. In 2013 werd Felter vrijgesproken omdat de rechters de vrije meningsuiting tijdens een verkiezingscampagne belangrijker vonden dan het recht op bescherming tegen discriminerende uitingen.

PVV-A?

PVVA-lijsttrekker Bremer is "woest"
PVVA-lijsttrekker Bremer is “woest”

Ook niet onomstreden is Amsterdammer Hans Bremer (1955) die langzaamaan het predicaat partijhopper verdient. Ooit afkomstig uit de VVD kwam hij in 2002 op de proppen met de partij Amsterdam Leeft! Volgens sommige leden was dit eigenlijk een LPF afdeling en Bremer was zelf dan ook lid van de LPF. Later was hij bij Trots op Nederland actief en nu is hij de lijsttrekker van de Partij Voor Vrije Amsterdammers (PVVA). De gevleugelde Pim Fortuyn kreet “At Your Service” staat prominent op de PVVA-website. Al die verkiezingsdeelnames braken Bremer in 2004 op toen hij in opspraak raakte wegens gerommel bij nota bene de waterschapsverkiezingen. Er zou fraude gepleegd zijn met de steunhandtekeningen.
Als huiseigenaar en vastgoed speculant in Amsterdam liet Bremer zijn panden dusdanig lang leeg staan dat ze uiteindelijk gekraakt werden. In 2002 kwam het verhaal naar buiten dat hij deze krakers met een knokploeg bedreigde. Voor nu heeft de PVVA standpunten ingenomen tegen de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. De instroom van Oost-Europeanen op de arbeidsmarkt moet beperkt worden. In de presentatie lijkt het alsof Bremer zijn partij als een PVV-Amsterdam wil presenteren. In maart maakt hij zich in ieder geval “woest” over het nieuws dat Amsterdam een miljoenen-subsidie heeft gekregen voor twee moskeeën.

Leefbaar Amsterdam

Henk Bakker junior wil af van het gesubsidieerde “wij” gevoel
Henk Bakker junior wil af van het gesubsidieerde “wij” gevoel

Henk Bakker junior (1969) heeft de fakkel overgenomen van zijn vader Henk Bakker senior nadat die in 2008 kwam te overlijden. Ook hun toenmalige partij Leefbaar Amsterdam ’92 (LA ’92) is ter ziele gegaan. Enkele voormalige betrokkenen bij LA’92 zijn momenteel in opspraak wegens de diefstal van grote sommen aan fractiegelden. LA’92 profileerde zich als een rechts volkspartijtje met periodiek een extreme uitglijder op het gebied van geweld en discriminatie. Het huidige Leefbaar Amsterdam wekt de indruk een doorstart te zijn van LA ’92. Er zitten echter ook mensen uit andere partijen in zoals van Trots op Nederland. Op de website van Leefbaar Amsterdam worden de lijntjes gewoon doorgetrokken. Zo schrijven ze nu: “Op initiatief van Leefbaar Amsterdam werd in de raadsperiode 2002-2006 Preventief Fouilleren in Amsterdam ingevoerd.”
Henk Bakker jr. was tien jaar geleden ook actief bij de LPF en een aantal afsplitsingen daarvan. Hij deed mee aan een actie tegen het gebruik van de Engelse taal op Schiphol. Deze actie was georganiseerd door de extreemrechtse actiegroep Taalverdediging. In de standpunten die Leefbaar Amsterdam nu op de site heeft staan lezen we dat de partij tegen de “toestroom van kansarme immigranten” is en dat men bang is dat de islam met een shariawetgeving de traditionele Amsterdamse normen en waarden zal gijzelen. Daarom wil Leefbaar Amsterdam af van het gesubsidieerde “wij” gevoel. Er komt nog meer camerabewaking in de stad en het Zero Tolerance beleid van Leefbaar Rotterdam moet naar Amsterdam gekopieerd worden.

Libertariërs

Nathan Bouscher vond het jammer dat de moordenaar van Fortuyn geen moslim was
Nathan Bouscher vond het jammer dat de moordenaar van Fortuyn geen moslim was

Op de tweede plek van de Libertarische Partij staat Nathan Bouscher (1983) uit Amsterdam. In de media heeft hij zich de afgelopen jaren gepresenteerd als een joodse aanhanger van de PVV. In 2006 hielp hij de PVV al bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer.
Namens een joodse jongerenorganisatie deed hij later mee aan ontmoetingen en dialogen met Marokkaanse jongeren. In een artikel in 2011 zet hij zich hier erg tegen af omdat het niets opgeleverd zou hebben. Hij schrijft dat de dialoog een heilloos doel op zich is van “multiculturalisten” en het project vooral baantjesjagers aangetrokken zou hebben. Volgens Bouscher diende het slechts om de “mislukte integratiepolitiek van de afgelopen decennia te verbloemen.” Omdat zijn Marokkaanse gesprekspartners ook islamofobie wilden bestrijden creëerden zij een “kunstmatig slachtofferschap”. Zijn voormalige discussiepartners waren het niet met hem eens en zagen Bouscher’s uithalen juist als argument waarom het zoeken naar de dialoog tussen bevolkingsgroepen nog altijd broodnodig is. De vraag reist wat de intenties van Bouscher bij de dialoog eigenlijk waren. In het Nieuw Israëlitisch Weekblad vertelde hij namelijk dat hij het in 2002 al jammer vond dat de moordenaar van Fortuyn geen moslim was. Dan was Nederland namelijk ‘wakker geworden’. Wat Bouscher zich precies voorstelt bij dit ‘wakker worden’ daar denken wij liever niet aan. Haat en segregatie leiden meestal niet tot een fijne samenleving. Bij de Libertarische Partij lopen in ieder geval vogels van divers pluimage rond, zo is een half-Marokkaanse man de lijsttrekker. De partij wil vooral veel regels en belastingen afschaffen. Het motto is immers “vrijheid”, en dan vooral op economisch gebied.

Forza!
Bij de Ouderen Partij Amsterdam vinden we een kandidate Conny de Bree (1946) die nog niet in Amsterdam woont. Ze komt uit Hoofddorp en is daar gemeenteraadslid voor het extreemrechtse Fortuynistische partijtje Forza! Haarlemmermeer. Ze was ooit verkozen voor Trots op Nederland, maar kwam eind 2012 bij Forza terecht omdat ze kritiek op haar functioneren had gekregen. Ook bij Forza! was het geen doorslaand succes en zou ze op een lage plek op de kandidatenlijst belanden. Toen ze hier achter kwam wist Forza met enige moeite te voorkomen dat ze tussentijds naar de PVV-adepten van Sociaal Rechts Haarlemmermeer over stapte. Ze is geen Forza-kandidaat voor 2014 geworden en kiest voor de Ouderen Partij Amsterdam. Wonderwel behoort deze partij niet tot het landelijke OPA-netwerk.

Terug naar overzicht

Of klik hieronder voor een ander artikel van ons verkiezingsonderzoek.

 Groningen  Friesland  Drenthe  Overijssel  Gelderland
 Flevoland  Utrecht  Amsterdam Noord-Holland Zuid-Holland
 Zeeland Noord-Brabant  Limburg Nederlandse Volks-Unie Rotterdam