1811 resultaten

*

In Den Haag wordt een demonstratie gehouden ter ondersteuning van het Palestijnse volk dat zwaar onder vuur ligt van militaire aanvallen door het Israëlische leger. Er worden anti-Joodse leuzen geroepen waarin wordt opgeroepen om Joden te vermoorden. Ook wordt er herhaaldelijk de Hitlergroet gebracht. Het Openbaar Ministerie gaat de beeld- en geluidsopnames bestuderen om te kijken of ze strafbare feiten kunnen vinden en daders kunnen identificeren. In de week hierna worden twee mannen uit Den Haag en Amsterdam aangehouden vanwege deze strafbare teksten. De PVV-fractie in de Haagse gemeenteraad haalt flink uit naar het “pro-palestina tuig” en stelt dat ze misbruik maken van een zwarte bladzijde uit de geschiedenis en spugen op de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van een politiemedewerker van Turkse afkomst uit Nootdorp die een klacht ingediend heeft tegen zijn werkgever, de Nationale Politie, eenheid Den Haag. Hij beklaagt zich over het maken van onderscheid op grond van ras op verschillende vlakken. Het College kan geen verboden onderscheid aantonen bij verschillende zaken zoals het niet toekennen van een gratificatie of een cursus. Er is echter wel verboden onderscheid gemaakt doordat de man in 2011 niet in aanmerking kwam voor de stage als recherchecoördinator en zijn twee Nederlandse collega’s wel.

*

De gemeente Maastricht verwijdert snel een leus die in het Stadspark is geklad. Er stond ‘Hamas, Jood aan gas’.

*

Deze avond is er een vredes-ontmoeting tussen joden en moslims in Amsterdam. Radicale moslimjongeren uit Amsterdam-Oost roepen op Twitter op deze avond te verstoren met rellen. Ze komen niet opdagen, maar verspreiden intussen wel foto’s van Adolf Hitler op internet.

*

Vandaag komt het bericht naar buiten dat vijf voetbalfans van NEC uit Nijmegen begin mei 2014 een voetbalwedstrijd tegen Ajax bezochten in de Amsterdam Arena in Amsterdam Zuidoost. Ze hebben een stadionverbod gekregen. Er is sprake van twee personen die destijds antisemitische teksten riepen. Een van die twee heeft een stadionverbod van vijf jaar gekregen.

*

Het College voor de Rechten van de Mens stelt vast dat er geen discriminatie meespeelde bij het ontslag van een Bosnische vrouw die bij een maatschappelijke instelling in Utrecht ontslagen is.

Bij een tweede oordeel over een scholenkoepel uit Utrecht is ook geen sprake van discriminatie. Die koepel had zelf om advies gevraagd omdat ze nieuwe regels over het taalniveau had ingesteld.

*

Twee homomannen lopen in Amsterdam hand in hand naar huis na een avondje stappen. Ze komen een  jongeman op de fiets tegen die zoiets roept als “vieze homo’s”. De jongen gooit ook een straatsteen die een van de homo’s raakt op dienst rug.

*

In Amsterdam demonstreren circa 3000 mensen grotendeels probleemloos tegen het militaire geweld van Israël tegen de Palestijnen in de Gazastrook. Bij het Amerikaanse consulaat wordt een Israëlische vlag verbrand waarna een kleine groep “hamas, hamas, alle joden aan het gas” roept. De ordedienst en andere demonstranten roepen ze tot de orde. Na afloop meldt de politie een persoon te hebben aangehouden voor het brengen van de Hitlergroet en het uiten van antisemitische leuzen. Er werd ook ‘Fuck the Jews’ geroepen.

*

In de nieuwe extreemrechtse kroeg Rac’n’Roll Place in Veendam houden naziskinheads een feestje onder het motto “drinken tegen links”.

*

Bij de gemeente Gilze en Rijen komt een informatieverzoek binnen van de PVV. De partij wil informatie ontvangen over alle organisaties van migranten en allochtonen, alle namen en adressen van islamitische scholen, moskeeën, verenigingen, inclusief koffiehuizen. De PVV wil alle subsidieaanvragen van hen weten. Een medewerker van de PVV zegt dat dit verzoek naar alle gemeenten is gestuurd. Hierna komt ook van meer gemeenten het bericht binnen over dit informatieverzoek. Bijvoorbeeld bij de gemeente Groningen.

*

Er komt een melding binnen dat Zwart Front de afgelopen week stickers heeft geplakt in Nijmegen.

*

Deze ochtend vroeg wordt een ruit ingegooid van het huis van een rabbijn in Amersfoort. Dit is de vijfde keer dat dit gebeurd in twee jaar tijd. De rabbijn zoekt het motief zelf in het feit dat hij joods en pro-Israël is.

*

Voorpost organiseert hun ontmoetingsavond Stamtafel Haaglanden in de regio Den Haag.

*

Kamervragen door de PVV-fractie over Amsterdamse islamitische basisscholen, waar een angstcultuur zou heersen en waar sprake zou zijn van wanbeleid. De Kamerleden stellen dat de school zich zou richten op segregatie en afkeuring van westerse waarden. Ze willen dat de minister ingrijpt.

*

Een manifestatie op de Dam in Amsterdam van Joodse organisaties om Israël te steunen in het conflict met de Palestijnen. Er komen ook groepjes jongeren op af om juist voor de Palestijnen te protesteren, de meesten doen dit rustig en vreedzaam. Vanuit enkele groepjes jongemannen gaat wat meer dreiging uit en die zijn ook soms radicaal in hun uitspraken over joden en zionisten. De politie arresteert vier jongeren, twee brengen de Hitlergroet, twee anderen scandeerden het woord ‘nazi’.

*

Een krant meldt vandaag dat de Marokkaans-Nederlandse keeper van Sparta Rotterdam zich op Twitter gemengd heeft in een discussie over Israël en de Palestijnse Hamas. Hij noemt het de Joodse belangenorganisatie CIDI een “criminele organisatie”. In een eerdere tweet had hij het CIDI al als een “pro-apartheidorganisatie” bestempeld. Op de 17e stelt Voor Nederland hier Kamervragen over. Ze plaatsen de tweets in het licht van een groeiend antisemitisme in Nederland. Voor Nederland heeft zorgen dat er geen massale veroordeling klinkt vanuit de islamitische gemeenschap van de islamgerelateerde moordpartijen, slachtingen en martelingen in Syrië, Irak, Somalië en Nigeria.

*

In Amsterdam krijgen een man en een vrouw een kleine boete van de rechter vanwege hun uitingen op 4 mei 2012 op de dodenherdenking op de Dam. Ze toonden hier toen hun nazi-tatoeages met hakenkruisen. De man komt uit Assen en droeg toen ook een kettinkje met Davidster.

*

De fracties van de PVV en Voor Nederland stellen Kamervragen over een demonstratie in Den Haag op 12 juli waar demonstranten het militaire optreden van Israël in Gaza vergeleken met het nazisme. Voor Nederland ziet het gebruik van hakenkruisen bij deze demonstratie als een uiting van het groeiende antisemitisme. Geert Wilders vraagt met de PVV of de minister weet dat er hakenkruisen werden getoond, de Hitlergroet werd gebracht en ‘islamitische terreurvlaggen’ werden getoond. Ze willen dat de daders hiervan worden opgepakt, worden vastgezet, tot persona non grata worden verklaard en voor altijd Nederland uitgezet worden.

*

Het Gerechtshof Amsterdam veroordeelt een veertigjarige man uit Zaandam tot een taakstraf omdat hij in 2010 discriminerende leuzen aanbracht op een flatgebouw waar hij krantenbezorger was. De teksten waren tegen Turken, Joden en moslims gericht.

*

Op de Facebookpagina van de NVU roept de partij ‘iedereen’ op om vandaag aanwezig te zijn bij een rechtbankzitting in Den Haag van Volkert van der Graaf. Die vecht een aantal voorwaarden aan rondom zijn vrijlating. Hij heeft vast gezeten vanwege de moord op Pim Fortuyn in 2002. De NVU wil dat mensen op de publieke tribune zitten ‘zodat deze moordenaar niet zijn zin krijgt’. Van der Graaf is zelf echter niet aanwezig bij deze zitting.

*

Enkele Nederlanders zijn aanwezig op de Guldensporenbetoging van Voorpost in Ronse, België. Er zijn zeker 150 deelnemers en er is voor deze locatie gekozen omdat de stad op de taalgrens ligt. Voorpost stelt verder dat Ronse een “invasie van vreemdelingen kent” en dat er sprake is van verfransing door het faciliteitenbeleid. Een lokaal gemeenteraadslid van Vlaams Belang houdt een toespraak. Voorpostactieleider Florens van der Kooi is er met zijn Hongaarse vriendin.

*

In Den Haag wordt een grote reguliere demonstratie gehouden tegen het militaire optreden van Israël in de Gazastrook. Enkele demonstranten hebben bordjes gemaakt met een Davidster, een hakenkruis en een = teken ertussen. Een spandoek vergelijkt het optreden van Israël met wat Hitler gedaan heeft, waarmee een afkeer van beide gebeurtenissen geëtaleerd wordt. Ook zou er een Hitlergroet gebracht zijn en als een groep demonstranten langs het gebouw van een Liberaal Joodse Gemeente loopt wordt er nadrukkelijk “Israël terrorist” naar het gebouw geroepen. Op 15 juli worden hier Kamervragen over gesteld. Op de website van de radicaalrechtse groep VNNB staat dat twee van hun activisten zijn weggestuurd bij deze demonstratie. Volgens de organisatie van de demonstratie hadden zijn ook hakenkruisen bij zich, maar dat ontkent de VNNB stellig.

*

Buurtbewoners uit Leiden voeren vandaag een kort geding voor de rechtbank Den Haag. Samen met gemeenteraadslid Tomas Kok van Leefbaar Leiden eisen ze een bouwstop voor een nieuw islamitisch centrum. Ze komen met argumenten als parkeeroverlast en de minaret zou de wind van een molen in de buurt weghalen. Rond 22 juli wordt bekend dat ze deze zaak verliezen en dat ze een bodemprocedure willen starten.

*

De PvdA in Breda zet een Marokkaans-Nederlands raadslid uit de fractie vanwege een reeks antihomo-uitlatingen op een Marokkaanse nieuwssite. De PvdA had een gesprek met het raadslid en kwam tot de conclusie dat diens uitspraken lijnrecht tegenover het gedachtegoed van de PvdA staan.

*

Na het incident van gisteren brengt een 26-jarige man uit Hoogeveen de Hitlergroet naar twee politieagenten die langs hem rijden. Hij wordt aangehouden voor belediging. Bij de politie verklaart hij het probleem niet te zien. Zijn opa bracht zeven jaar lang de Hitlergroet en hij ziet het als een eerbetoon aan het Arische ras.

*

Een rechter in Utrecht geeft een vrouw een werkstraf omdat ze in april 2014 de Hitlergroet bracht naar politiesurveillanten in Utrecht.

*

Een 26-jarige man uit Hoogeveen beledigt zijn ex-vriendin door het woord “hoer” en een hakenkruis op haar raam te spuiten. Op 10 juli pleegt hij een tweede delict.

*

In de gemeenteraad van Leiden mag Tomas Kok zijn maiden speech houden. Hij is het nieuwe raadslid van Leefbaar Leiden. Het is traditie dat de nieuwe raadsleden hierin niet onderbroken worden. Kok praat echter niet over de jaarrekening, maar valt de bouw van een moskee, en daarna de hele islam aan. Een aantal raadsleden loopt weg. Hierna gaan er geluiden op om de traditie dat er geen weerwoord mag zijn te herzien.

*

Kamervragen door Voor Nederland over een antisemitische oproep tot geweld tijdens een radicaal islamitische demonstratie in Den Haag op 4 juli jongstleden. De partij stelt dat er op die demonstratie verwezen is naar Khaybar, een benaming voor de historische gebeurtenis en plaats waar honderden joden werden afgeslacht door het leger van Mohammed.

*

De PVV stelt Kamervragen over het AIVD-rapport ‘Transformatie van het jihadisme in Nederland’, waarin melding wordt gemaakt van een salafist die jonge kinderen met ‘onverdraagzame, anti-integratieve en zelfs jihadistische geloofsopvattingen’ zou confronteren. De PVV wil weten wie hij is en vraagt of de minister hem in administratieve detentie wil nemen. Daarnaast hekelt de partij een gebrekkig zicht van de AIVD op gevaarlijke buitenlandse jihadisten. Geert Wilders wil met zijn collega’s grensbewaking invoeren en terugkerende jihadisten preventief oppakken. Bovendien willen ze een immigratiestop uit islamitische landen.

*

In de avond is er een informatiebijeenkomst over de mogelijke heropening van het asielzoekerscentrum in Barlo bij Aalten. Een groot deel van de inwoners heeft een advocaat in de arm genomen om de terugkeer van de asielzoekers te voorkomen. Het centrum sloot haar deuren in 2012. Er zouden nu weer 300 asielzoekers terecht kunnen.

*

In Amsterdam Zuidoost wordt een tent van het Surinaams-Antilliaanse Keti Koti-festival kapot gesneden. De organisatie van het festival denkt dat het door racisten gedaan is die tegen zwarte mensen zijn, maar het is onzeker of dit klopt. Op het festival wordt jaarlijkse de afschaffing van de slavernij herdacht.

*

Ergens in de provincie Utrecht organiseert Voorpost haar 19e Heel-Nederlands Voetbaltoernooi met een viertal ploegen uit Nederland en Vlaanderen. Er zijn teams van Voorpost Leuven en Voorpost Rijnmond. De sterkste teams zijn van het NSV en de Dietse Kameraden. De opkomst is lager dan gebruikelijk op dit evenement dat elk jaar gehouden wordt.

*

Twee NVU-activisten uit het dorpje Monster organiseren een partijbarbecue in hun achtertuin. Op basis van de gepubliceerde foto’s lijken er minstens vijftien mensen aanwezig te zijn, waaronder partijleider Constant Kusters.

*

In Den Haag demonstreert vrijdagmiddag een groep radicale moslims voor de vrijlating van diverse moslims die gevangen zitten. Ze tonen hierbij de Tawheed-vlag die ook door Islamitische Staat gebruikt wordt. Volgens een Tweede Kamerlid van Voor Nederland is hier ook een antisemitische leus geroepen die als strekking heeft: “Joden, herinner je Khaybar, het leger van Mohammed keert weder”. Het Kamerlid ziet dit als een oproep tot geweld tegen joden omdat Khaybar een historische plaats en gebeurtenis is waarbij honderden joden werden afgeslacht door het leger van Mohammed. Op 8 juli stelt Voor Nederland Kamervragen hierover.

*

In de Duitse stad Aken valt een groep nazistische hooligans een antifascistische bar aan. Het gaat om een grote groep van zeker zeventig neonazi’s en rechtse hooligans uit Duitsland en Nederland. Na een voetbalwedstrijd tussen Duitsland en Frankrijk duiken ze op met spandoeken en fakkels. Een deel van de Nederlanders komt uit de fanscene van Roda JC uit Kerkrade. Op een spandoek staat dan ook “Aachen vriendschap 20 Kerkrade freundschaft”. Ze brengen de Hitlergroet en tonen de Reichskriegfahne. De afgelopen periode is de Synagoge in de buurt al meerdere keren aangevallen en besmeurd geweest. De neonazi’s vallen een antifascist op straat aan en daarna ook de bezoekers in de kroeg.

*

De Statenfractie van de PVV in Limburg dient tevergeefs een motie in om Zwarte Piet zwart te laten. De partij krijgt onvoldoende steun en de motie wordt verworpen.

*

De rechtbank van Amsterdam doet uitspraak in een bezwaarzaak van zes mensen tegen de intocht van Sinterklaas en het racistische Zwarte Piet karakter hierbij. De rechter bepaalt dat de burgemeester van Amsterdam niet nog eens een intocht van Sinterklaas mag toestaan als diens knechten weer zwart zouden zijn. De gemeente Amsterdam gaat in beroep. De rechtbank baseert zich op artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens; het beschermen van de privésfeer. De figuur van Zwarte Piet is een negatief stereotype die met de intocht bij zwarte mensen zorgt voor een inbreuk in de privésfeer.

*

De PVV dient in de Tweede Kamer een vijftal moties in over verschillende onderwerpen.

In de eerste motie verzoekt de partij om ook derde en vierde generatie immigranten als allochtoon te blijven aanmerken. Als argument wordt aangedragen dat specifieke derde en vierde generatie migrantengroepen oververtegenwoordigd zijn in schooluitval, criminaliteit en uitkeringsafhankelijkheid. De PVV wil zo voorkomen dat ze anders verdwijnen in de statistieken als ‘autochtonen’.

De tweede motie gaat over de subsidie voor een multicultureel instituut. De PVV wil die subsidie stoppen omdat al de miljoenen tot niets zouden hebben geleid en het een ‘politiek correct instituut’ is dat ‘het sprookje van de multiculturaliteit’ gebruikte om de bevolking op te voeden.

In de derde motie wordt gesteld dat 73% van de moslims in Nederland jihadgangers als helden zou bestempelen. De PVV vreest de islamisering van Nederland en stelt dat antisemitisme een onwrikbaar onderdeel van de islam zou zijn. De partij wil dat de regering dit antisemitisme aanpakt door de-islamisering met prioriteit tot doelstelling van het beleid te maken.

Dan is er een vierde motie over een toename van het islamitische antisemitisme in Europa en Nederland, waardoor de veiligheid van Joodse instellingen onder druk staat. De PVV wil dat de overheid de beveiliging van Joodse instellingen per direct over neemt.

De laatste motie gaat over Nederlandse moslims die “steeds meer” naar Syrië en de Levant gaan voor de gewapende jihad en hierna naar Nederland terugkeren. Ze stellen dat naast Joodse instellingen alle niet-islamitische doelen gevaar lopen. Ze verzoeken de regering deze mensen op te sluiten middels een administratieve detentie.

*

Het College voor de Rechten van de Mens heeft zich over de zaak gebogen van een man die geen invaliditeitsuitkering krijgt terwijl hij slachtoffer is van oorlogsgeweld tijdens de Bersiapperiode in Indonesië. Hij woont niet in Nederland en heeft geen Nederlandse nationaliteit. Het College acht zichzelf niet bevoegd om uitspraak te doen in deze zaak, maar ziet er ook geen discriminatie op grond van ras in.