Kroniek

Op deze pagina staat een overzicht van gebeurtenissen op het gebied van discriminatie, activiteiten van extreemrechtse groeperingen en rechtszaken in Nederland. Ook de activiteiten van Nederlanders in het buitenland zijn opgenomen. De gegevens zijn niet volledig omdat wij grotendeels afhankelijk zijn van openbare bronnen. Aanvullingen en correcties kunnen aan ons worden doorgegeven. De periode die hier nu beschikbaar is start in januari 2012 en loopt door tot de datum die je op het eerste openingsscherm ziet. Deze kroniek wordt regelmatig aangevuld.

Filter

1719 resultaten

*

In Reuver voetballen amateurteams uit Reuver en Venlo tegen elkaar. Een aantal spelers uit Venlo is het niet eens met enkele beslissingen van de clubscheidsrechter van Reuver en belagen hem met spugen, schoppen en slaan. Een speler van Reuver springt voor hem in de bres en wordt neergeslagen. Hij moet naar het ziekenhuis. Achteraf wordt door de voetbalclub uit Venlo, die veel Turks-Nederlandse spelers heeft, gesteld dat er discriminerende taal is geuit. De spelers van Reuver ontkennen dit.

*

Identitair Verzet afdeling Den Haag bericht vandaag over de oprichting van een moskee in Leidschendam-Voorburg waartegen ze zich wil verzetten. Ze zijn een petitie gestart om de burgers een proteststem te kunnen laten horen. Er zijn huis-aan-huis flyers verspreid met de oproep in verzet te komen. Om dit kracht bij te zetten hebben jonge activisten post gevat bij een winkelcentrum met een spandoek, terwijl de flyers onder het winkelend publiek verdeeld worden.

*

Een gemeenteraadslid van de PVV in Den Haag schrijft een bericht op Twitter: “De elite wil maar niet erkennen dat de islam het probleem is en dat het islamtuig keihard moet worden aangepakt”. Hij reageert op een manifest van andere raadsleden over de situatie in Den Haag.

*

Een landelijke krant publiceert een interview met een advocaat met Surinaamse wortels. Hij komt uit Leiden. Hij treedt op als advocaat van de anti-Zwarte Pieten beweging, maar wil hiermee stoppen. Enerzijds heeft hij het gewoon erg druk, maar anderzijds trekt hij alle dreigementen en hatelijke e-mails niet meer. Hij krijgt de ergste scheldkanonnades per mail. Er worden dreigementen en uitspraken gedaan die verwijzen naar zijn achtergrond. Zo schreef iemand dat hij op een slavenschip moest worden gezet.

*

Het College voor de Rechten van de Mens doet uitspraak over een klacht van een Indiase man die zich in oktober 2013 discriminatoir bejegend voelde bij een onenigheid over het innen van een buitenlandse cheque door een bankfiliaal in Mijdrecht. De bank ontkent dat er discriminatie gespeeld heeft in de situatie. Het College vindt geen bewijs en spreekt de bank vrij. De bank krijgt nog wel kritiek op het onzorgvuldig behandelen van de klacht van de man.

*

In Breda voeren acht omwonenden van een voormalige gevangenis een kort geding bij de rechtbank om de huisvesting van asielzoekers te voorkomen. De omwonenden willen geen AZC vanwege een mogelijke waardedaling van hun huizen, een aantasting van hun woongenot en het ontstaan van criminaliteit. Op 28 augustus wijst de rechtbank de bezwaren af.

*

Volgens NVU-kringleider Robert Jan Koelewaard heeft de NVU vandaag duizenden folders verspreid in de wijken van Purmerend waar een islamitische school gaat komen. De NVU is tegen de komst van een islamitische basisschool. Koelewaard zegt dat de NVU al sinds juli bezig is met het verspreiden van deze folders en dat ze er in de toekomst ook mee door gaan.

*

De rechtbank in Arnhem geeft een medewerker van een elektronicabedrijf uit Arnhem een taakstraf van veertig uur wegens het discrimineren van een Surinaamse Nederlander uit Deventer. Hij wees eind november 2013 de stagiaire af bij het bedrijf, maar stuurde hem per ongeluk een intern mailtje. Daarin was de zin te lezen: “Is niks, is een donker gekleurde (neger) en op zijn cv weinig tot geen ervaring met computers enz.” De medewerker moet ook een schadevergoeding betalen.

*

Een regionale nieuwswebsite meldt dat de rechtbank van Groningen een 22-jarige man uit Groningen veroordeeld heeft tot een werkstraf vanwege “buitengewoon grof en discriminerend gedrag”. In mei 2014 beledigde hij een politieagent, die een donkere huidskleur heeft, tijdens de inhuldiging van FC Groningen.

*

Er ontstaat commotie door een e-mail van een directeur van een landelijk warenhuisketen die schrijft dat er vrijwel geen enkele Zwarte Piet meer te zien zal zijn op de verpakkingen in de winkels. De directeur reageert hiermee op klachten uit de samenleving over een racistische stereotypering in het Zwarte Piet-figuur. Op sociale media en in de politiek wordt heftig gereageerd. De rechtse website GeenStijl roept op tot een boycot. Hierna krabbelt het warenhuis wat terug. Op Twitter laten PVV-kopstukken Geert Wilders en Martin Bosma hun protest horen. Bosma tweet: “Een volk dat voor zeurallochtonen zwicht, zal meer dan Zwarte Piet verliezen”. Het warenhuis wil Zwarte Piet in 2015 niet meer gebruiken.

*

De Tweede Kamerleden van Voor Nederland stellen Kamervragen over de radicaliseringsaanpak. Ze denken dat het Kabinet “islamitische radicalisering, haatzaaien en oproepen tot geweld” denkt tegen te gaan door een gesprekje van een burgemeester met een imam. Ze willen dat de minister een verband erkent tussen jihadisme en de islam. De Kamerleden willen dat de minister moskeeën sluit waar wordt opgeroepen tot geweld, dat imams die een jihadistische boodschap verkondigen worden uitgezet en teruggekeerde Syriëgangers (eventueel na een denaturalisatie) per definitie onze grens over worden gezet.

*

Kamervragen van Geert Wilders en een collega PVV-Kamerlid over een “Haatimam”. Ze stellen dat onderricht in de Sharia en de Koran per definitie betekent dat er haat wordt gezaaid. Om die reden wil de PVV dat iedere imam moet worden uitgezet en iedere moskee zou moeten worden gesloten. De Kamerleden willen dat de minister “de Turkse sultan Erdogan” de wacht aanzegt, omdat hij moskeeën in Nederland aanstuurt. Ze vragen of de minister immigratie uit islamitische landen wil stoppen, vrijwillige remigratie naar islamitische landen wil bevorderen en criminelen met een dubbel paspoort, het Nederlandse paspoort af wil pakken en ze uit wil zetten.

*

Een Volkstuinvereniging uit Almelo komt bijeen om te vergaderen met de tuintechnische commissie en het bestuur. Er wordt genotuleerd dat ze geen leden meer willen die afkomstig zijn van het asielzoekerscentrum, gezien een slechte ervaring in het verleden. Eind november 2014 dienen drie leden van de commissie een discriminatieklacht in omdat de vereniging verboden onderscheid zou maken door personen met een buitenlandse naam uit te sluiten en voor asielzoekers een ander toewijzingsbeleid toe te passen.

*

De 13e IJzerwake in Steenstrate met ook een delegatie Nederlandse Voorposters aanwezig. De Nederlandse conservatieve nationalist Thierry Baudet breekt een lans voor het nationalisme als hij de extreemrechtse Vlamingen toespreekt.

*

In Amsterdam verloopt een pro-Palestijnse betoging rustig. Een betoger brengt echter de Hitlergroet en roept hier ook “Heil Hitler” bij. Hij wordt wel gecorrigeerd door de politie, maar niet aangehouden. Er wordt ook “Fuck de Talmoed” geroepen. Een Marokkaans-Nederlandse rapper is spreker en haalt uit naar Nederlandse politici: “Het is klaar met deze zionistische honden, die uit zijn op ons geld en bloed”. Er is wel iemand aangehouden voor het verstoren van de openbare orde.

*

Aan de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost hun Kameraadschapsavond in Vleteren. Dit is een traditionele zangavond met nationalistische liederen. Op deze zaterdag werkt een ploeg Voorposters mee aan de opbouw van het terrein van de IJzerwake in Steenstrate. Florens van der Kooi is coördinator. Er zijn meer Nederlanders aanwezig.

*

Het ANS roept op voor deelname aan een demonstratie van Die Rechte in Dortmund met het thema “Weg mit dem N.W.D.O.-Verbot. Gegen alle Vereinsverbote!”. Enkele Nederlanders zijn aanwezig, waaronder een NVU-activist die NVU-folders en stickers uitdeelt. Dat doet hij onderweg ook al op het station van Roermond.

*

De Tweede Kamerleden van Voor Nederland stellen Kamervragen over een islamitische familie in Lienden die bedreigd wordt met bijvoorbeeld een kogelbrief. Ze stellen vragen over de veiligheid van het gezin, maar ook: ‘In hoeverre ziet u de multiculturele spanning in onze samenleving groeien en welke maatregelen bent u voornemens te treffen om het tij te keren?’.

*

Er worden stickers van de NVU aangetroffen in Nijmegen.

*

Er wordt melding gemaakt van aanplakte NVU-stickers in Den Bosch.

*

Kamervragen door Voor Nederland over de angst van Joodse burgers in de Haagse Schilderswijk. De partij spreekt van ‘de recente golf van het islamitische antisemitisme die over ons land trekt’. Voor Nederland wil dat joodse instellingen en burgers beschermd worden en de partij stelt dat het overheidsbeleid ten aanzien van de bestrijding van het opkomend islamitisch antisemitisme faalt.

*

De Stamtafelbijeenkomst van Voorpost Haaglanden in de regio Den Haag.

*

Deze avond vindt een islamitische familie uit Lienden een kogel in de brievenbus. Sinds het voorjaar wordt het gezin gepest en bedreigd. Er wordt in hun auto gekrast, ze krijgen dreigbrieven met hakenkruisen en een achterruit van de auto wordt ingegooid. Op de brieven staan teksten als “jihad niet in onze straat”.

*

Een amateurvoetbalclub uit Westbeemster weigert vandaag een transgender (een meisje die een overgang aan het maken is naar het mannelijke geslacht) van 13 jaar oud als lid van de voetbalclub. Ze zeggen te vrezen dat ze gepest gaat worden en de club zou niet de pedagogische kwaliteiten in huis hebben om dit goed te begeleiden. Er wordt een discriminatieklacht ingediend.

*

Een moslima heeft in een niet genoemde gemeente in Nederland gesolliciteerd naar een functie van huidtherapeut bij een praktijk voor plastische chirurgie. Ze krijgt een antwoord: “Mag niet discrimineren maar een hoofddoek gaat mij te ver.”. De vrouw dient een klacht in met behulp van het Meldpunt Discriminatie Drenthe in Assen.

*

Een student van 19 of 20 jaar oud uit Amsterdam is in Deventer betrokken bij een vechtpartij. Als de politie komt weigert hij te vertrekken en wil hij de discussie aangaan met de agenten. Hij wordt gearresteerd en zou daarbij geroepen hebben: “kanker zwarte uniform” naar een agent met een donkere huidskleur.

*

Op initiatief van Martin van de Grind is er in Veendam een extreemrechtse skinheadkroeg gestart, de Rac’n’roll Place. Op deze avond is er een feestelijke bijeenkomst met veel bier en skinheadmuziek.

*

Dit weekend worden er aangeplakte NVU-stickers aangetroffen in Den Haag.

*

Geert Wilders stelt met de PVV vragen aan de Minister over criminele Marokkanen in Haarlem. Ze willen hen de Nederlandse nationaliteit afnemen, alsook die van hun ouders, en hen het land uitzetten. Daarnaast vragen ze of de minister: “de buurtregisseurs en andere betrokkenen uit de softe sector” wil aanmoedigen “hun werkzaamheden duurzaam te verplaatsen naar Marokko, uiteraard volledig op kosten van de Marokkaanse samenleving”.

*

Een lokale zender in Limburg meldt dat Geert Wilders heeft gezegd dat het Kabinet niets wil ondernemen tegen de nieuwbouw van een moskee in Venlo en dus de islamisering van Limburg niets in de weg legt. De PVV is bang dat de Turkse overheid meer macht krijgt in Nederland. De Statenfractie van de PVV in Limburg wil dat de provincie geen geld geeft aan bouwprojecten voor nieuwe moskeeën in Limburg.

*

In de gemeenteraad van Den Haag wordt ’s avonds een spoeddebat gehouden over de demonstratie van Identitair Verzet/Pro Patria in de Schilderswijk. De burgemeester wil voorlopig geen demonstraties meer toelaten in deze wijk. Een raadslid van de PVV noemt het een laffe beslissing en stelt dat de burgemeester hiermee buigt voor “I.S. tuig, de islam en de jihad”. De motie van wantrouwen die door de PVV ingediend wordt, krijgt alleen steun van de eigen zes raadsleden.

*

Kamervragen van Voor Nederland over “Nederlands geld voor terreurorganisaties”. De partij wil iedereen die geld overmaakt naar een terreurorganisatie ook als lid van die terroristische organisatie beschouwen en dus als zodanig vervolgen en straffen. In zijn latere antwoord spreekt de minister over een “Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme” en over het ontnemen van het Nederlanderschap.

*

Geert Wilders stelt met de PVV Kamervragen over financiële steun uit Nederland voor terreurgroepen in Pakistan en Afghanistan. De PVV wil dat dit gestopt wordt. De mensen die bij deze transacties betrokken zijn wil de PVV, indien ze een dubbele nationaliteit hebben, denaturaliseren en uitzetten.

Daarnaast worden er Kamervragen gesteld over een vernieuwde islamitische gebedsruimte op een universiteit in Amsterdam die 18 augustus geopend wordt. De PVV vindt een gebedsruimte voor moslims onwenselijk en wil de financiering staken omdat er een scheiding tussen mannen en vrouwen wordt gemaakt.

*

Lokale media berichten over de gemeenteraadsfractie van de PVV in Den Haag. Die is boos over het halalvoedsel dat de leerlingen van een openbare school kregen tijdens een schoolkamp. De gemeenteraadsleden noemen het een smakeloze promotieactie voor de verdere islamisering van het onderwijs in Den Haag. Ze willen dat het gestopt wordt. Ook de Tweede Kamerfractie van de PVV stelt vragen over dit schoolkamp. Geert Wilders is een van de parlementariërs die vragen of de minister de burgemeester van Den Haag aan wil sporen dergelijke islamiseringspraktijken op alle scholen in zijn stad te bestrijden.

*

De Stichting Pietengilde uit Heerhugowaard dient op inhoudelijke gronden beroep in tegen de rechtelijke uitspraak van rechtbank van Amsterdam van 3 juli waarin bepaald werd dat Zwarte Piet kwetsend is voor sommige Amsterdammers en de burgemeester niet nog eens zo’n vergunning af mag geven.

*

De Tweede Kamerfractie van Voor Nederland stelt Kamervragen over een “islamitische bedreiging van een christen” bij een demonstratie in Utrecht voor de Palestijnen op 10 augustus. Daar werd een voorbijganger bespuugd door demonstranten vanwege een Nasrani symbool op dienst kleding.

*

Een Nederlands-Marokkaanse ambtenaar die bij het Ministerie van Justitie werkt, plaatst een bericht op Twitter: “ISIS heeft niet met Islam te maken… is vooropgezet plan van zionisten die bewust islam willen zwart maken”. Ze krijgt veel kritiek hier op en PVV-leider Geert Wilders reageert met een tweet: “gestoord, ontslaan”. De Kamerleden van Voor Nederland willen van de minister van justitie weten of hij maatregelen neemt tegen de ambtenaar. Ze wordt hierna geschorst, maar krijgt ook veel steun via sociale media. De ambtenaar dient ook een discriminatieklacht in bij het College voor de Rechten van de Mens. Ze voelt zich gediscrimineerd om haar islamitische geloof en Marokkaanse achtergrond omdat haar werkgever stevig reageert met een schorsing en een voorwaardelijk ontslag.

*

Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft een uitzendbureau uit Roosendaal in februari 2014 verboden onderscheid gemaakt op grond van godsdienst door een moslima uit Yerseke te weigeren vanwege haar hoofddoek.